söndag 30 november 2014

Pepper på clear round

I lördags tog Frida med pojkvän och Pepper till clear round i hoppning. 50 och 60 cm och första gången i ridhus. Pepper ska ha hållit galoppen hela tiden, hoppat bra och hittat en, enligt honom, väldigt tjusig häst i en spegel... Det ska ha blivit flefritt på 50 cm och en rivning på 60.

This Saturday Frida brought her boyfriend and Pepper to a clear round jumping. 50 and 60 centimeters and Peppers first time in an indoor arena. Pepper jumped well, cantered all the time and found, according to him,  a very good looking horse in the mirror... He did a clear round at 50 cm and one pole down at 60.

Härlig helg

Mira likes to cuddle
Äntligen börjar motivationen återkomma - kan det vara för att november börjar ta slut? I alla fall har alla hästar skött sig utmärkt och jag känner att jag börjar komma ikapp. Plötsligt får jag enerig istället för att den bara försvinner. Nu hoppas jag det fortsätter så här!

 Calinka började med ett bra tömkörningspass för att ett par dagar senare vara superpigg ute i skogen. 19 år? Nja, hon känns lika pigg som när hon var 6...

Mira
Bunny och Percy har också gjort var sitt bra tömkörningspass även om Bunny har lite svårt med det här med disiplin - måste hon verkligen göra som jag säger? Kan hon inte bara gå hem om det blir tråkigt? Eller i alla fall åt något annat håll, eller skutta, eller... Jag anar lite ungdomligt test - hon är trots allt bara fem och väldigt lite arbetad... Nåja, det är inga stora och svåra saker hon hittar på och hon blir bättre och bättre. Hon behöver bara, precis som sin äldsta dotter, lite tydliga gränser att hålla sig inom. Tea har verkligen mått bra av att tömköras sporadiskt, nu börjar hon verkligen förstå vad det handlar om. Hon kan gå iväg själv och styrningen fungerar egentligen - tills hon får för sig att hon inte vill eller b ara vill busa lite... Nåja, hitills är det inte heller några problem och idag lyckades vi gå flera voilter på ridbanan och även i trav! Nu har vi klarat årets mål för henne!

Mira
Percy och jag tog en tur med Mika i koppel och hade kul. Jag tror Percy har lite långtråkigt för hon försökte hitta på lite saker för att muntra upp, skritta långsamt, vifta på huvudet, sno min mössa etc, men när vi väl jobbade försvann allt...

Mira har även hon fått lite mera tid och gått på promenader - hela vägen till parkeringen (100 meter kanske). Däremot vågade hon inte prova sadeln som jag hämtade i bilen efter att den varit hemma på rengöring. Tea däremot vågade. Mira har även bröjat vara lite mera utan mamma i hagen. Snart blir det 24 timmar.

Percy

Nice weekend

Finally the motivation starts to come back - might it be because November comes to an end? ANy way, the horses have been great and I start to catch up. Suddenly I get energy from staying in the stable instead of loosing it. I hope it continues like this!

Calinka started of with a good long reining work out and continues with a nice trail ride a couple of days later. She had a ton of energy. Hard to believe that she is 19, she feels as when she was 6...

Percy & Mika
Percy
Bunny and Percy also got to do some long rein work. Bunny has some problems with discipline - does she really has to do as I tell her? Couldn't she just walk home if she gets bored? Or in another direction, or jump or... Seems to me as some "teenage revolt", she is only five after all and hasn't worked much. Anyway, it is no big or difficult issues so we just keep working and she gets better and better. She just needs, as her oldest daughter, some clear rules. Tea has really benefit from working with a lot of rest in between. She really starts to get it after a break. She can walk away from home alone and know what I mean when I ask her to turn and stop. Until she wants to do everything her way... Well, it is rather easy to take care of and today I even had her to do a couple of circles in trot at the arena so we are a head of our schedule for the year!

Percy and I took a trail ride with Mika on the lead and had fun. I think Percy was bored as she tried to come up with a lot to entertain us: walk slowly, toss her head, steal my hat etc, but when she got to do something she had no problems what so ever.... 

Percy
Mira also got some work - we have been on some short walk - all the way to my car (about 100 meters). But she didn't really want to try the saddle that I had in the car when I wanted to carry it back to the stable. Tea on the other had had no problems with that. Mira has also been away from mum in the pasture for a little longer. Soon she is going to be alone for 24 hours.Tea trying the saddle - doesn't seem to be a problem...
...sheep on the other hand. Tea isn't sure they don't eat horses...
Beautiful Bunny.
Bunny at work, Mira is watching.
Pepper & Percy

torsdag 27 november 2014

November gråttPepper
På sistone har det varit flera tunga dagar i stallet; stressigt, ont om tid, saker som inte fungerar som man önskar och så iväg med jobbet... Det känns som om man alltid ligger efter och hästarna stjäl energi istället för att ge.

Ingen höjdare så just för stunden är motivationen i botten. Men, jag kommer nog snart igen, behöver bara få lite rätsida på det hela och bli av med det gråa november vädret så ska det nog bli bra. Men åtminstone lyckades jag få till ett blogginlägg!

November grey

Lately there has been some heavier days; stressful, lack of time, things that doesn't work, travelling with work... It seems as I am always behind and the horses takes energy instead of filling me up with it.

Therefore my motivation is low. But I guess it is soon getting back to normal, just need some time and to get rid of the grey, foggy, rainy November weather. But at least I manged to get this post up!

Bunny

Bunny, Mira & Tea

tisdag 18 november 2014

Julmarknad

I helgen var det julmarknad på Ekenäs. Det både ger ovanliga träningsmöjligheter och begränsar. För det första är det svårt att nå hästarna utan att gå in på marknadsområdet, att komma ut med häst är ännu svårare... Ridvägarna blockeras till viss del av besökare och bilvägen är väldigt trafikerad. Dessutom vill jag på inget sätt riskera att ställa till en olycka så jag måste vara försiktig.
Tea, Mira & Bunny look at the market.

Calinka och jag lyckades ta oss ut när det öppnade på lördag morgon. Däremot visade tant sin sanna sida och blev så nervös att vi fick skritta över vallen för att passera och inte vara en fara i trafiken. Hon var dessutom extra pigg hela turen och ökade mer i galoppen än vi gjort på flera år. Jag gissar att hon hade bra träningsvärk på söndagen. Tea fick följa med för att kolla på folk och tog det lugnare än Calinka. Hon behöver träna mer innan jag kan ta in henne helt bland folk men var ok på lite avstånd.

Söndagen fick Bunny tömköras i området och skötte sig bra medan Percy överraskade och var lite stressig när jag red nära folket som gick från parkering till marknad. Vi tog en annan väg och även hon hade mängder av energi. Kanske det som spökade?

Frida tog Pepper en vända och han lär ha blivit intresserad av allt som hände och sökt sig däråt.

Christmas market

 This weekend the traditional Christmas market were held at Ekenäs slott. It both gives some special opportunities to train the horses and makes it harder to work them. First of all it is hard to get the horses somewhere as the market blocks the way to bring them anywhere... Some of the trail roads is filled with cars and visitors. And I don't want to cause an accident my any way so I have to be careful.

Calinka and I managed to get out at Saturday morning before it all started. But she showed her true side - getting all worked up about the people that had start to arrive so we had to pass far away from it and couldn't be on the road as she would have been a hazard to herself. She had a ton of energy during all the ride and cantered faster than we have done in years when she got the chance. I guess she had some training related pain at Sunday. Tea got on a short walk to look at the place. She was less tense than Calinka. She needs more training before I can bring her closer, but was ok wit some distace.

At Sunday I long reined Bunny close by while Percy surprised me and got a bit tense close to the visitors. So we changed the road and she had a ton of energy. Maybe that was what got her a bit tense?

Frida took Pepper for a ride and she said he got interested into it and wanted to get closer.

fredag 14 november 2014

Ambitionsnivån ändras genom livet


I might be 14 years old and my riding my wonderful anglo-arabian that was 26 at that time.
Som tonåring var min målsättning att hästen skulle jobbas sex dagar i veckan, året runt och omkring en timme. Trots att jag flera år hade en drygt tjugofemårig häst och aldrig tävlade eller åkt till tränare med mina hästar ( mina föräldrar vägrade bestämt köra hästsläp). Nästan alltid red jag på de hästar jag hade, red ut i skogen hela vintrarna jag kan inte minnas att jag hade någon pannlampa i mörkret. Väder och vind fick man bara acceptera.

From the same day. Passing by Ullekalv, guess my father got out and took out picture. My sister is beside the door.  
När jag som nittonåring köpte jag min första häst Calinka insåg jag att det kanske inte gick att få in riktigt lika mycket arbete. Det blev vanligare med två vilodagar i veckan och passen blev ofta snarare omkring femtio minuter (de flesta uterittsslingor tog den tiden för oss). Dessutom en belyst ridbana! Långsamt blev det fler pass från marken, löshopning, tömkörning, löslongering...

20 something doing dressage with Calinka.
En vattendelare var nog när jag fick första barnet, det minskade än mer på motionen. Calinka blev i sämre form än någonsin. Sedan kom det in flera hästar och en mängd hinder på vägen i form av förkylningar, jobbresor, ytterligare graviditet.... Så nu blir jag allt bättre på att jobba häst på kort tid, gärna flera på samma gång, från marken och med så lite utrustning som möjligt. Ridpassen är oftare 30 minuter än 60 och jobbas alla hästarna varannan dag tycker jag det går väldigt bra... När regnet öser ner föredrar både jag och åtminstone Calinka att träna trick inomhus ( övriga verkar inte heller missbelåtna).  Undrar hur det blir framåt till?

Jag kommer nog aldrig att återgå till att jobba alla hästar en timme om dagen sex dagar i veckan främst under sadel. Däremot hoppas jag på bättre kontinuitet och mer arbete. Men, alla roliga sätt att jobba häst utan att rida skulle jag inte vilja vara utan!

Ambitions change thru life
Now days: Pepper in the pasture

As a teenager my goal was to work my horse six days a week for about an hour. Even as I had a horse that was twentyfive years when I started that idea, never competed or took lessons with that horse (my parents refuse to drive me anywhere with a horse). I almost always spent time on the trails all year around and I can't remeber that I had any head lamp even in the darkness. The weather was just to accept.

When I turned 19 I bought my first own horse (before I had only borrowed or helped neighbors) and realized that I might not have really as much time to spend with my horse. It got more common with two days of each week and I usually only spent about 50 minutes in the saddle (mostly because the trails I had access took that time for us to complete). We also had a lit up arena so we started to spend more time there, beginning to learn how to long rein, jump without a rider, work the horse free...
Now days - working horses together with my kids.

I guess one big change came with my first child, that made me work my horse even less. Calinka got less fit than ever. Then I got more horses and ton of obstacles in the form of colds, trips with work, one more pregnancy... 

So I get better and better to work my horses quickly, preferably more than one at the same time and from the ground with as little equipment as possible. It is much more common that I spend 30 minutes in the saddle at a specific horse than 60 and that the horses works every second day if I have a good period and have enough time... When the rain ours down both me and my horse prefer to stay indoors and do some trick training. I wonder what this is going to turn into?

I don't think that I ever is going to work all my horse an hour a day six days a week mostly under saddle. But I hope they get better conditioned and more consistency in my work. And I really hope I am going to continue to work my horses in a lot of different ways!

torsdag 13 november 2014

Julmarknad och tölt i mörkret

The castle in the background.
Några få gånger har jag varit med om de där magiska ridturerna, de som man minns resten av livet, det som är kärnan till varför jag håller på med hästar. Kanske var jag nära en sådan upplevelse igår. Min lust att åka till stallet var obefintlig och det var mörkt och lite ruggigt ute. Men sedan gav jag mig iväg med Percy. Rakt igenom julmarknaden som håller på att byggas upp. Ut i hagen där parkeringen är och där bad jag om lite tölt. Hon töltade på fint frammåt; jag satt alldels stilla i mörkret och hörde mest henne hovslag. Barbacka. Bettlöst. Oskott. Ett par korta galopper kunde vi inte motstå och hon kändes riktigt fin. Det må låta banalt med just då och där var det underbart. Och aldrig förr har jag upplevt något så härligt i tölt, något som förhöjdes av gångarten. Lycka.

The brideg we usually walks under, now ther is going to be food for sale in the barn.
Tea fick efteråt följa med ett varv för att kolla på alla konstiga saker. Det gäller att passa på med miljöträningen.
 

Gait in darkness

The castle and Tea once again.
There are a few magic rides that I will remember all my life, the reason why I continues with horses. Those don't happen often but maybe I was close to one yesterday. I wasn't in the mood to visit the horses; dark and a bit chilli. But I took of with Percy. We passed throw what is transforming in to a Christmas market. In the pasture that is going to be the parking we started to gait. I could just sit there, in the darkness and try to listen to her hoof beats. Bareback. Bitless. Shoeless.We couldn't resist a few short canters either. It might sound simple but it wasn't. It was wonderful. I have never before experience something where gaiting makes the experiece even better. Happiness.

Afterwards I took Tea for a walk in the area to look at all strange things.
tisdag 11 november 2014

Isac fotograferar

I am working Tea before I let her out in the pasture.
Isac lånar ibland min telefon och fotograferar. Förutom att det kan bli väldigt många bilder, ibvland på exakt samma sak får han även till riktigt fina bilder! Han är trots allt bara fem år. Här är några bilder han tog för ett par veckor sedan.

Isac sometimes borrows my phone and make some photos. It can be very many pictures, sometimes of the same thing, but some are usually really nice as well! He is only five by the way. Here are some pictures he took a couple of weeks ago.
Pepper
As usual Pepper had to show of for the camera...
Pepper again...
Percy shows of as well - but a little bit less tongue.
I am wokring Bunny before she and Mira is back in the pasture.

söndag 9 november 2014

Helgen

I veckan blev inte mycket vettigt gjort, lite trick och hovslagarbesök var ungefär vad som hans med. Därför var det skönt när lördagen kom och jag red ut Calinka med Percy som handhäst en kort vända, tog med Tea på en kort promenad och Mira på en annan. Mira passade på att testa om hon verkligen behövde följa med och hur hårt grimman verkligen satt. Nåja, det var inga problem och första gången som hon var iväg själv egentligen. Pepper fick även han ett tömkörningepass däre han var så fin. 

Pepper
Jag tror att även han var nöjd för idag stod han vid grinden och väntade på mig. Tyvärr för honom började med Bunny och Mira som handhäst för att sedan ta Calinka med Percy på släp. Det är så härligt att galoppera med handhäst när allt bara flyter. Däremot lyckades Percy tvärnita två gånger (inte under galoppen) så att jag blev tvungen att släppa henne. Det har aldrig hänt förut med någon häst. Första gången var det lite svårt att få tag i henne från hästryggen, men andra gången var det inga problem. Smidigt. Även Mira lyckades tvärnita och även henne kunde jag fånga upp från hästryggen. Tea fick ett kort longeringspass som hon utförde perfekt. Skritt, trav och galopp i båda varven och bromsen fungerade med.
Pepper tänkte jag träna trick med ute (de andra blir så avundsjuka om de ser att han får godis och inte de), men han var nog sur för att jag inte arbetat honom för han gick bestämt iväg mot maten.

The weekend

This week didn't contain much work for the horses, some trick traning and the farrier visited. I looked forward to the weekend and at Saturday I started by pony Percy after Calinka. Then Tea got a short walk, and Mira another. Mira tried if she really needed to join me but it worked out fine and it was the first time she went that far away alone. I long reined Pepper and he was so good!

I think he was content as well because today he stood by the gate and waited for me. Sadly for him I started with Bunny and ponied Mira for a short trail ride. Then I continued with Calinka and Percy. It is so nice to canter wile pony one horse and it works out fine. But Percy manged to stop too quickly twice (not while cantering) so I had to let her go. It hasn't happen before with any horse. First time I had some trouble to catch her from horseback but the second it worked out fine. Mira also manged to do the same thing, but was easily caught from horseback as well. I brought Tea for a short longing session and she did great - walk, trot and canter ion both laps and good breaks as well. I planned to do some trick with Pepper outside (the others get jealous if they don't get candy and he does) but he was probably angry with be as I hadn't spent time with him so he walked away directly to eat.

Frida rider Pepper

Eftersom jag haft (och har) problem med bildredigering blev de är bilderna aldrig iordninggjorda... I alla fall, Frida red lite barbacka dressyr på Pepper för någon måand sedan och jag hade kameran i närheten.

 As I have had (and still have) problem to work with my pictures those got forgotten... Any way, it is Frida that did some dressage bareback with Pepper and I stopped by briefly and took some pictures.


fredag 7 november 2014

Årets första snö

Pepper
This is how to encourage them - a long whip.
Igår kom årets första snö och idag var jag och barnen upp i stallet. Isac ville inte göra något med hästarna men jag övertalade honom så att vi lekte lite med dem löst i en del av ena hagen. Pepper busade glatt runt först och Isac fotade med min telefon. Stona däremot... de hade inte mycket lust att springa.


Pepper having fun.

First snow

Yesterday came this years first snow and today the kids and I visited the horses. Isac didn't want to work the horses but I got him into playing with them in a part of the pasture. Pepper ran around happily and Isac used my phone to get photos. The mares on the other hand... didn't run much at all.
No, the horses aren't afraid - they comes forward to say hello easily and voluntarily.
Pepper

Having a good time - four feet of the ground.
Probably the only ass picture that I ever is going to post. David needs his own whip - otherwise he tries to steal mine and screams. On the other hand he drops his own everywhere.. And apparently I try to show Pepper at what direction I want him to move.
Pepper
Pepper
My little helper..
Running around makes you thirsty...
As I lead Bunny, Tea and Percy I let Isac bring Calinka. (First time he leads a horse I think).
Isac & Calinka (Don't ask how I manged to capture this with 3 with 3 horses in my hand and a baby on my back...)
Percy - the most spirited of the mares.
Percy
Percy
David & Mira
David & Mira
David & Mira
Mira & Percy