söndag 11 oktober 2015

Joe - en självständig typ

Joe hittar jag allt oftare långt ifrån mamma. På nedersta bilden gick Bunny i godan ro och åt vid ladugården långt bort i bilden. Bunny hade sällskap av Calinka medan övriga var med Joe.


Joe - cares for himself

I find Joe away from his mother more and more often. ON the second picture is Bunny grazing close to the building in the background, accompanied by Calinka. The others were with Joe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar